Условия за ползване. Общи условия

Използването на този сайт представлява изцяло приемането на тези условия

Информацията на този интернет сайт се предоставя такаква, каквато е. ИБ Механикал ЕООД не дава никакви гаранции за точността или пълнотата на съдържанието на този сайт. Нито ИБ Механикал ЕООД, нито някой от подизпълнителите или служителите на компанията няма да бъдат отговорни за каквито и да е преки, инцидентни, последващи, индиректни или наказателни вреди, възникнали в следствие на достъп или употреба на някакво съдържание от този сайт.

Администраторът на сайта запазва правото си да блокира достъпа до сайта за потребители направили опит за неправомерен достъп.