Клиенти

"ИБ Механикал" ЕООД
кв. Военна Рампа, ул. Пробуда 14 1231 г. София, България
+359 899 919669 bugi76@abv.bg

БОЖИДАР КОСТАДИНОВ

GSM: 0899 919 669

тел.: 02 / 858 43 33

10 10 1 29-11-2016

Фирмата разполага с необходимата строителна техника, строително оборудване, технически съоражения и квалифицирана работна ръка за изпълнение на възложените работи съобразно законоустановените стандарти. Всички възложени услуги бяха изпълнени с високо качество, с изключителна прецизност и професионализъм. ИБ Механикал ЕООД успява да удовлетвори нашите изисквания за качество.


10 10 1 29-11-2016

Всички възложени услуги бяха изпълнени с високо качество и изключителна прецизност. Ръководството на фирма Мега Билд ЕООД счита, че на фирма ИБ Механикал ЕООД може да се гласува доверие.


10 10 1 23-11-2016

От 2010 г. Фирма ИБ Механикал ЕООД извършва прецизно, отговорно и професионално за нас услуги с кран. Фирмата разполага с необходимата техника, оборудване и квалифициран персонал. Предвид гореизложеното и в израз на удовлетвореност от изпълнението и стриктното спазване на поетите ангажименти, препоръчваме фирма ИБ Механикал като коректен и надежден партньор.


10 10 1 23-11-2016

ИБ Механикал изпълнява успешно и в срок всички поети ангажименти, разполага с техника и персонал отговарящи на всички изисквания.


10 10 1 22-11-2016

От 2009г. Фирма ИБ Механикал извършва за нас услуги с автокран за което разполага с необходимата техника и квалифициран персонал. Ние оценяваме качеството на съвместната ни работа и сме удовлетворени от търговските ни взаимоотношения. Нашето трайно партньорство се гради на доверието, коректността и професионализма. Това ни дава увереност да препоръчаме ИБ Механикал като компетентен и надежден партньор.


10 10 1 29-03-2016

ИБ Механикал ЕООД изпълнява успешно и в срок всички поети ангажименти, разполага с необходимата техника и квалифициран персонал отговарящ на всички изисквания. Коректен и предпочитан партньор.

Бауер България
Енергомонстаж
Хидроинжект
Мега Билд
Мират Груп
Юмас