Спускане и вдигане на обекти с подходящия кран

Когато говорим за кранове, или за видове кранове, обикновенно фукнционалността е една и съща. Това са механизирани машини, чиято основна функция е да повдигат или свалят обекти. В повечето случаи те са оборудвани с вериги, кабели, въжета, навиващи устройства и съпътстващите ги шайби.

Позициониран стационарен кран

Автокрановете, а и не само, използват комбинация от въжета, шайби и навиващи механизми за да повдигат изключително тежки предмети с минимален разход на енергия. Основата на целия механизъм е лостът. Освен механичните, съществуват и хидравлични кранове. При тях, чрез цилиндрична хидравлика се захранва стрелата на крана.

Хоризонталното движение при позиционираните кранове, може да се осъществи по няколко начина. На въртящ се шарнир да бъде монтирано цялото устройство, като това е обичайно при подвижните автокранове, или товаренето да бъде осъществено напред върху коловоза по самото протежение на рамото на крана (това най-често се случва при железопътните кранове или в пристанищата).

Въжета, вериги и механизми при крановете

Друг важен момент при крановете е тяхната стабилност. Стабилността е постигната когато движението в основата им е равно на нула. Практически, номиналното тегло на товара трябва да бъде по-малко от теглото нужно за преобръщане на крана. При мобилните кранове съотношението не трябва да превишава 85% от теглото нужно за преобръщане.

Компанията ни разполага с широк набор от мобилни автокранове с различна товароносимост и дължина на стрелата като това ни дава възможност да отговорим на високите очаквания на нашите клиенти.