Железопътният кран – чудовище на релси

Железопътният кран използва релси за придвижването си и е основно използван за товаро разтоварни дейности и работа по самите железопътни релси. Въпреки че разликата от гледна точка на дизайна е осезателна, основните конфигурации на подобни кранове са сходни: въртящ се кран, монтиран върху шаси, движещо се по релси. От гледна точка на придвижването си, крановете от този тип се делят на два вида, самоходни и такива които имат нужда от локомотив за своето движение.

ЖП кран

Железопътни кранове за местене на стоки

Това са най-малките кранове от семейството, използват се в големи депа за да осигурят местенето на стоки на по далечно разстояние, което е непосилно за монтираните кранове. Обикновено, тези кранове не разполагат с двигател и е нужно да бъдат придвижвано от място до място. След появата на автокранът, тези железопътни чудовища изпадат с немилост.

Железопътни кранове

Железопътни кранове за поддръжка на мрежата

Това са най-популярните железопътни кранове, използват се за монтаж на сигнализиращо оборудване, като една по специална част от тях е оборудвана за монтаж на коловози и релси.