Автокранът P&H Omega в действие

P&H Omega в действие 1 P&H Omega в действие 2 P&H Omega в действие 3